ท่านต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านใดมากที่สุด
ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา
ระบบคมนาคม
ระบบการกำจัดขยะ
แสดงผลโหวต