กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงาน
   
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   
  ข้อมูลผู้บริหาร
   
  ข้อมูลสถิติการให้บริการงานต่างๆ
   
  ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ
  โครงสร้าง
   
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   
  ประกาศเจตจำนงสุจริต
   
  แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563
   
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
   
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม
   
  แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563)
   
  แผนภูมิโครงสร้าง
   
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   
  รายงานข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   
  รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารท้องถิ่น
   
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
   
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562
   
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   
  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
   
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
   
  อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
   
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน
   
 
   
   
    ผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  
ข่าวประชาสัมพันธ์ - 7 ส.ค. 2563
...อ่านต่อ
       
    ประชาสัมพันธ์คู่มือการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์ - 9 ม.ค. 2562
...อ่านต่อ
       
    การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ - 15 ม.ค. 2562
...อ่านต่อ
       
 
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา PVC ขนาด 3 นิ้ว บ้านตาลเดี่ยว หมุ่ที่ 6 หอถังประปาบ้านนายจุน หอมชุมภิรมย์ [21 มี.ค. 2561]
โครงการวางท่อลอดระบายน้ำ คสล.ซอย9 หมู่ที่ 7 บ้านดอนขนาก [21 มี.ค. 2561]
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 9 บ้านสะแกราย ช่วงบ้านนายผิน จอมบุญ-คลองจระเข้มด [21 มี.ค. 2561]
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายทางเข้าบ้านตาลเดี่ยว [21 มี.ค. 2561]
โครงการซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 8 สายคันคลองดอนหัวนาพัฒนา [8 พ.ค. 2561]
 
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ โดย เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนยายหอม , วันที่ 24 ส.ค. 2558 11:22:38 [ 1 / 19418 ]
ขอเป็นกำลังใจให้ครับ... โดย พ้นเมฆา , วันที่ 12 ต.ค. 2555 08:26:56 [ 0 / 170301 ]
 
  เพิ่มหัวข้อกระทู้
Feb - 2028
today
Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12